اعضای مجمع اعضای مجمع

محمد اميد
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رئيس جمهور
دکتر حسن روحاني
رئیس جمهور و رئیس هیأت امناء
محمود واعظي
سرپرست نهاد ریاست جمهوری
محمد شريعتمداري
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي
محمدباقر نوبخت
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور
عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور
فرهاد دژپسند
وزير امور اقتصادي و دارايي
مسعود سلطاني فر
وزیر ورزش و جوانان
عليرضا رزم حسيني
وزير صنعت و معدن و تجارت
کاظم خاوازي
وزیر جهاد کشاورزی
اصغر نوراله زاده
مديرعامل صندوق
ceo@karafariniomid.ir
سورنا ستاري
معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور