اعضای هیات مدیره اعضای هیات مدیره

اصغر نوراله زاده
مديرعامل و عضو هيات مديره
دکتر علی ربیعی
رئيس هيأت مديره
حجت الاسلام والمسلمين مهدي قدس محلاتي
عضو هیأت مدیره